Witamy na stronach Naszej Szkoły

AKTUALNOŚCINabór na rok szkolny 2014/2015.

Oddziały przedszkolne:
Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego:
- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015
- Oświadczenie 2
- Załącznik do wniosku - informacja o spełnianiu kryteriów
Uwaga - preferowane jest wypełnianie dokumentów poprzez system naboru elektronicznego.
- Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
- Informator dla rodziców - oddziały przedszkolne.
- Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.

Klasy pierwsze:
Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do klasy pierwszej:
Dla uczniów z obwodu:
- Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej
Dla uczniów spoza obwodu:
- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
- Oświadczenie 2
- Załącznik do wniosku - informacja o spełnianiu kryteriów
Obwody szkół podstawowych.
Uwaga - preferowane jest wypełnianie dokumentów poprzez system naboru elektronicznego.
- Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
- Informator dla rodziców - klasy pierwsze.
- Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Nabór do świetlicy na rok szkolny 2014/2015.
Rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy na rok szkolny 2014/2015 prosimy o pobranie (ze strony www.swietlica.join.pl lub sekretariat SP 25) nowych kart zgłoszenia dziecka do świetlicy i złożenie ich do dnia 30 maja 2014 r. do sekretariatu SP 25. Na oświadczeniach wymagane są pieczątki zakładu pracy.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminami i procedurami zamieszczonymi na stronie www świetlicy. Będą one respektowane podczas rekrutacji oraz w ciągu roku szkolnego.
 • Szanowni Dyrektorzy!
  Zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów ‚„0” oraz klas I-III szkół podstawowych, które biorą udział w programie „Szklanka mleka” lub „Owoce w szkole” z woj. warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w III edycji imprezy sportowej pod hasłem „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO - W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”. Zawody odbędą się 30.05.2014 r. na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1. Czytaj więcej...
 • Szkolna gazetka "Do góry nogami":
  - najnowszy numer
  - poprzedni numer
  Młodym dziennikarzem może zostać każdy, kto jest bystrym obserwatorem życia, lubi pisać i chce efektywnie spędzać czas wolny.
  Zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia szkolnej gazetki wspólnie z nami.
  Redakcja
  Szkolne Koło Dziennikarskie


 • Wpłaty za obiad - nowy numer konta Czytaj więcej...

 • Kompleks boisk "ORLIK" będzie otwarty:
  - w dni powszednie od 15.00 do 21.00,
  - w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00.
  Dokładny harmonogram otwarcia kompleksu boisk znajduje się przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń w biurze animatorów.

 • O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 16.30;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.


 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014:
  - klasy I - III i grupa przedszkolna (.pdf)  (.doc) 
  - klasa IV (.pdf)  (.doc)
  - klasa V (.pdf)  (.doc)
  - klasa VI (.pdf)  (.doc)
  (ostatnia aktualizacja - 17 VI 13 r.)