Witamy na stronach Naszej Szkoły


 • 15 I 15 r.
  E-twinning w naszej szkole.
  Prezentacja na temat uczuć i emocji przygotowana na potrzeby projektu etwinning p.t. "One Photo a Thousand Words"

  Dnia 17 grudnia 2014 uczestnicy zajęć projektowych e-twinning zorganizowali mini przedstawienie. Uczniowie klasy III D zaprosili na lekcję języka angielskiego swoich kolegów z klasy III A i wystawili sztukę w języku angielskim pod tytułem „The Six Cooks” (Sześć Kucharek). Sztuka dość krótka lecz napisana w całości przez samych aktorów (kostiumy i rekwizyty autorstwa uczniów). Jest ona o tym jak trudno jest ugotować zupę pomidorową, jakie składniki wybierać i która kucharka jest najlepszą żoną. Ma oczywiście szczęśliwe zakończenie. Przy okazji przedstawienia powtórzyliśmy sobie trochę angielskich słówek związanych z gotowaniem i nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia sztuki!
  Uczniowie z klasy III D i Daria Kowalczyk • 30 VII 14 r.
  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015:
  - grupa przedszkolna zestaw podręczników (.pdf) (zmieniony 26 VIII 14 r.),
    wyprawka (.pdf) 
  - klasa I - w związku ze zmianami prowadzonymi przez MEN zestaw podręczników do kl.I zostanie podany w sierpniu
  - klasa II - zestaw podręczników (.pdf) 
  - klasa III - zestaw podręczników (.pdf) 
  - klasa IV - zestaw podręczników (.pdf) 
  - klasa V - zestaw podręczników (.pdf) 
  - klasa VI - zestaw podręczników (.pdf) 

 • Wpłaty za obiad Czytaj więcej...

 • Kompleks boisk "ORLIK" będzie otwarty:
  - w dni powszednie od 15.00 do 21.00,
  - w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00.
  Dokładny harmonogram otwarcia kompleksu boisk znajduje się przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń w biurze animatorów.

 • O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 16.30;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.