„Najpiękniejsza bombka świąteczna”

Warsztaty plastyczne oraz aukcja charytatywna miała miejsce dnia 14 grudnia 2013r. w Aura Centrum Olsztyna.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie :
Julia Kączkowska kl.6d
Dominika Piórkowska kl.6d
Sara Bazylewicz kl.6e
Nikola Bohdanowicz kl.6c
Aleksandra Rezka kl.6c
już od godziny 11.00 zajęła się ozdabianiem wielkiej bombki .W imprezie uczestniczyło pięć szkół.
Zadaniem każdej reprezentacji było zaprezentowanie oryginalnych i ciekawych sposobów ozdabiania bombek.
Dobra - kilku na sto godzinna zabawa oraz satysfakcja z możliwości wsparcia
szczytnego celu towarzyszyły naszym uczennicom oraz opiekunowi Annie Paluch.
Bombki wykonane podczas warsztatów zostały zlicytowane podczas aukcji zorganizowanej we współpracy
z Fundacją „Przyszłość dla dzieci”. Fundusze zostały przeznaczone na rehabilitację dzieci
z porażeniem mózgowym .