Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c grudzień 2019r

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c grudzień 2019r wynosi:

 • dla ucznia 15 dni x 3,50 = 52,50 PLN 

 • dla pracowników szkoły 15 dni x 5,80 = 87,00 PLN


Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :
 • 28.11.2019 - 7:30 - 14:00
 • 29.11.2019 - 7:30 - 14:00
 • 02.12.2019 - 7:30 - 14:00
 • 03.12.2019 - 7:30 - 14:00
 • 04.12.2019 - 7:30 - 14:00
Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.
Proszę o odliczoną kwotę.
dodano: 2019-11-07 13:43


ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c listopad 2019r

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c listopadzie 2019r wynosi:

 • dla ucznia 19 dni x 3,50 = 66,50 PLN 

 • dla pracowników szkoły 19 dni x 5,80 = 110,20 PLN


Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :
 • 30.10.2019 - 7:30 - 14:00
 • 31.10.2019 - 7:30 - 14:00
 • 04.11.2019 - 7:30 - 14:00
 • 05.11.2019 - 7:30 - 14:00
 • 06.11.2019 - 7:30 - 14:00
Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.
Proszę o odliczoną kwotę.
dodano: 2019-10-10 11:24


Prezydent Miasta Olsztyna - zawieszenie nauki pływania

 ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c październik 2019r

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c październik 2019r wynosi:

 • dla ucznia 23 dni x 3,50 = 80,50 PLN -14.10.2019r (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej jest uwzględniony w cenie obiadu za m-c X/2019

 • dla pracowników szkoły 23 dni x 5,80 = 133,40 PLN


Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :
 • 27.09.2019 - 7:30 - 14:00
 • 30.09.2019 - 7:30 - 14:00
 • 01.10.2019 - 7:30 - 14:00
 • 02.10.2019 - 7:30 - 14:00
 • 03.10.2019 - 7:30 - 14:00
Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.
Proszę o odliczoną kwotę.


Najbliższe zebrania z rodzicami

Klasy I - III

środa 4 IX 2019 r., godz 17.00

Klasy IV - VIII

czwartek 5 IX 2019 r., godz. 16.30

Tego dnia o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z rodzicami odnośnie treści programowych nauczania wychowania do życia w rodzinie. Serdecznie zapraszamy.

Przydział sal na zebrania (aktualizacja):

Klasy IV-VIII i I-III

4 a – 248
4 b – 226
4 c – 211
4 d – 118

5 a – 240
5 b – 208
5 c – 111
5 d – 251
5 e – 129
5 f – 119
5 g – 210
5 h – 213
5 i – 218

6 a – 227
6 b – 26
6 c – 113
6 d – 216
6 e – 239
6 f – 229
6 g – 214a

7 a – 11
7 c – 201
7 d – 203
7 e – 110

8 a - 217
8 b – 209
8 c – 220
8 d – 131

1A – 14
1B – 21
1C – 110
1D – 19
1E – 122

2A – 128
2B – 25
2C – 129
2D – 111
2E – 124
2F – 13

3A – 12
3B – 15
3C – 16
3D – 26
3E – 114
3F – 17
3G – 11


Pismo n.t. przesunięcia harmonogramu wdrożenia Platformy Usług Oświatowych.


 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż zawarte ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rada Rodziców podjęła decyzję, że nie będzie zawierała ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły. Ubezpieczenie NNW uczniów jest dobrowolne. W roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie uczniów pozostaje w indywidualnej gestii rodziców.


Wystąpienie Aleksandry Horoszko w Sejmie RP 1 czerwca 2019 r.


Szkolny zestaw podęczników na rok szkolny 2019/2020 (.pdf)


Wyprawka ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Propozycja dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej.


W związku z wdrażaniem w szkole e-legitymacji prosimy o dostarczenie do pok. 108 zdjęć do legitymacji w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do dnia 23 sierpnia 2019 r. Płyta powinna zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń (dotyczy klas II-VII w roku szkolnym 2019/2020).

Wymagania zdjęć w wersji elektronicznej:

 • zdjęcie kolorowe w rozdzielczości min.  300 dpi;
 • rozmiar 19 x 26 mm (dostosowany do wielkości pola przeznaczonego na nadruk);
 • zapisane w formacie „JPG”

01.09.2019 r.
Stypendia na rok szkolny 2019/2020


Wypełnione wnioski należy składać w gabinecie 260 (pedagog szkolny) w dniach 1-15 września 2019 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

                                    Anna Tomaszewicz - pedagog szkolny

Numery kont bankowych.
Numer konta przeznaczonego tylko do przelewów opłat za duplikaty legitymacji (9 zł) lub świadectwa (26 zł):
PKO Bank Polski
86 1020 3541 0000 5102 0291 6344

(w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia)
NUMER KONTA TYLKO NA WPŁATY ZA OBIADY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
PKO 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278
(konto przeznaczone tylko na wpłaty za obiady)


Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów (ważny od 13.03.2018 r.) Czytaj więcej...

!!!UWAGA!!!
ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c wrzesień 2019r. wynosi:

dla ucznia 20 dni x 3,50 = 70,00
dla pracowników szkoły 20 dni x 5,80 = 116,00
Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :

29.08.2019 - 7 30 - 14 00
30.08.2019 - 7 30 - 14 00
02.09.2019 - 7 30 - 14 00
03.09.2019 - 7 30 - 14 00
04.09.2019 - 7 30 - 14 00


Prosimy o odliczoną kwotę.
Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.

Zachęcamy do wpłat za obiady na rachunek bankowy


REKRUTACJA 2019/2020

Zasady przyjmowania dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły SP nr 25 do klasy I :

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej
- wypełnienie drogą elektroniczną przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenia
do danej szkoły obwodowej (zgłoszenia do klasy I rozpoczną się dnia 18 marca 2019 r.)

2.Złożenie wydrukowanych i podpisanych przez rodziców/opiekunów zgłoszeń dzieci
w danej szkole obwodowej:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. (do godziny 15.00)

Strona naboru: sp-olsztyn.nabory.pl
(strona zostanie uruchomiona 18 marca 2019 r.)

UWAGA:

W przypadku dziecka, które w 2019 r. kończy 6 lat,
wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
lub
b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

     numer 1O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.