Linki
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.
Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Eduseek - portal edukacyjny.

Oficyna MM - prawo, wiedza, informacja

 

   Polski Związek Logopedów.