Zajęcia logopedyczne

W Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie  pracują logopedzi :
mgr Elwira Konczanin-Dołkowska
mgr Urszula Mazurkiewicz
mgr Małgorzata Konczanin

Do zadań logopedów należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma oraz istniejących wad i zaburzeń w tym zakresie;
 • odpowiednio do wyników diagnozowania - prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii mowy dzieci i młodzieży;
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów w celu wspierania efektów prowadzonej terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy;
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie wspomagania rozwoju mowy rodzicom, nauczycielom oraz innym zainteresowanym osobom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dzieci (uczniów);
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczych i programów profilaktyki szkół i placówek;
 • prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej;
 • udział w posiedzeniach zespołu specjalistycznego.


W Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena terapią logopedyczną objęci są uczniowie z orzeczeniami PP-P o niepełnosprawności.
Terapia prowadzona jest w formie grupowej dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia.

Rok szkolny 2016/2017

 • 14 III 2017 r.
  LAUREACI KONKURSU

  21 lutego 2017r. Jury w składzie:
  Elwira Konczanin-Dołkowska, Helena Polakowska, Joanna Papurzyńska, Lidia Kotlińska-Szulc, Małgorzata Konczanin: wyłoniło 12 laureatów konkursu plastycznego pt. „Dwujęzyczne kartki logopedyczne”- 7 prac w kategorii wiekowej I-III i 5 prac w kategorii wiekowej IV-VI.
  Z 12 prac powstał KALENDARZ LOGOPEDYCZNY’2017.
  Zapraszamy do obejrzenia prac.

  1. Laura Gołębiewska kl. Id SP nr 25 w Olsztynie
  2. Marcin Gromelski kl. Id SP nr 25 w Olsztynie
  3. Bartosz Marynowski kl. IIf SP nr 22 w Olsztynie
  4. Maja Świcińska kl. IIId nr 22 w Olsztynie
  5. Maria Wierzejska kl. Id SP nr 25 w Olsztynie
  6. Szymon Wojciechowski kl. Id SP nr 25 w Olsztynie
  7. Maciej Jankowski kl. IIa SP nr 25 w Olsztynie
  8. Kacper Guszczanowski kl IVa SP w Stawigudzie
  9. Jakub Kołodziej kl. Vb SP nr 22 w Olsztynie
  10. Martyna Kaliszewska IVa SP w Stawigudzie
  11. Kacper Matanowski kl. VIa SP nr 25 w Olsztynie
  12. Kacper Staniszewski kl. VIc SP nr 25 w Olsztynie
  Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu gratulujemy!

  Kalendarz logopedyczny

                                              
 • 10 III 2017 r.

  6 marca 2017 r. logopedzi celebrowali swoje święto w całej Europie.
  - relacja z wydarzeń,
  - fotorelacja z otwarcia gabinetu logopedycznego.
 • 20 XI 2016 r.
  FUNDACJA POMOC W KOMUNIKOWANIU SIĘ ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat pod tytułem: „Dwujęzyczne kartki logopedyczne.” Konkurs organizowany jest w ramach II Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, który celebrowano w Polsce po raz drugi – 15-16 października 2016r. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz popularyzowanie dwujęzyczności.
  - regulamin konkursu
  - film nt. II Polish Bilingual Day

  Rok szkolny 2015/2016

 • 9 III 2016 r.

 • 8 III 2016 r.
  Szanowni Państwo,
  dziękuję za obecność i zaangażowanie w EDL 2016r. Razem błyo nam miło świętować i pracować. 8 marca 2016r. -mija 13 lat od utworzenia naszego Oddziału na Warmii i Mazurach, pozwolą Państwo przyjąć życzenia z tej okazji.

  Na naszym fanpage wkrótce ukaże się materiał pokonferencyjny, zachęcam do zaglądania na Facebook'a.
  https://www.facebook.com/PolskiZwiazekLogopedow/
  Z poważaniem,
  przewodnicząca W-MO PZL
  Małgorzata Konczanin
 • 23 II 2016 r.
  Logopedzi zapraszają na:
  - KONFERENCJĘ LOGOPEDYCZNĄ na temat: „Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje.” - 4 III 16 r., program
  - Europejski Dzień Logopedy - DYSPRAXA, 6 III 16 r., zaproszenie
 • 29 X 15 r.
  Podziękowania dla Jurka Owsiaka za udział w Światowym Dniu Świadomości Jąkania - film.
 • 13 X 15 r.
  Jurek Owsiak zaprasza na konsultacje on-line 22.10.1015r. z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania - film.
  Działania ogólnopolskie : konsultacje on-line z ekspertami na platformie internetowej. Prosimy o przesyłanie pytań na adres: e-mail : mowa@logopeda.org.pl
  dr Katarzyna Węsierska - godz.19.00-20.00
  dr Karina Szafrańska - godz.20.00-21.00
  dr Krzysztof Szamburski - godz. 21.00-22.00