Dyrekcja i Nauczyciele


Dyrektor ZSO nr 3 - dr Jadwiga Baczewska
pok. 35, tel.(centrala) 895429015 w. 225


Wicedyrektor SP 25 - mgr Grażyna Bangrowska-Cybowicz
pok. 109, tel.(centrala) 895429015 w. 264


Wicedyrektor SP 25 - mgr Izabela Milan
pok. 107, tel.(centrala) 895429015


Wicedyrektor d/s Integracji - mgr Anna Kopczyńska
pok. 255, tel.(centrala) 895429015 w. 274
Nazwisko Imię Przedmiot
Andronowski
Jerzy
wychowanie fizyczne
Bangrowska-Cybowicz
Grażyna
język polski
Bielska
Beata
kształcenie zintegrowane
Bielska-Jakutajć
Elżbieta
kształcenie zintegrowane
Brzozowiec
Barbara
nauczyciel świetlicy
Brzozowska
Magdalena
nauczyciel świetlicy
Budrejko
Elżbieta
nauczyciel świetlicy
Chlebowicz
Justyna
nauczyciel wspierający
Chojnowska
Aneta
matematyka
Czerniewicz Agnieszka biblioteka, nauczyciel wspierający
Czerwienko
Jarosław
wychowanie fizyczne
Diaków
Ewa
kształcenie zintegrowane
Dubicka
Danuta
nauczyciel wspierający
Duda
Joanna
przyroda
Ebert
Maja
rehabilitacja, nauczyciel wspierający
Gadomska
Aleksandra
kształcenie zintegrowane
Giernatowska Iwona kształcenie zintegrowane
Gładkowska Eliza język angielski
Godlewski Daniel rehabilitacja, nauczyciel wspierający
Grigo Sylwia przyroda
Gromelska Agnieszka nauczyciel świetlicy
Gwiazda
Magdalena
język angielski
Hryciuk
Anna
religia
Janczewska Ewa rehabilitacja
Kalita
Bożena
kształcenie zintegrowane
Kamińska
Anna
kształcenie zintegrowane
Kamińska
Bogusława
matematyka
Karzecka Maria nauczyciel wspierający
Katarzyńska- Piskórz Joanna nauczyciel wspierający
Kolpy
Błażej
wychowanie fizyczne
Konczanin Małgorzata nauczyciel wspierający
Konczanin-Dołkowska Elwira logopeda
Kowalczyk Daria język angielski
Kozłowska Urszula nauczyciel wspierający
Kuciej
Agnieszka
oddziały przedszkolne
Lisowska Iwona kształcenie zintegrowane
Maciejewska Jolanta język angielski
Malizjusz
Dorota
informatyka, technika
Mazurkiewicz
Urszula
logopeda, nauczyciel wspierający
Milan Izabela pedagog
Nowak Aleksy religia
Oziębło
Marietta
kształcenie zintegrowane
Paluch
Anna
technika, plastyka
Panfiłow
Marcin
język angielski
Paszkowska
Anna
kształcenie zintegrowane
Piechota Adriana język polski
Pietrzyk
Paweł
język polski
Piłat
Barbara
rewalidator
Piłat
Janina
język polski
Pitura
Małgorzata
matematyka, wdżwr
Pszczółkowska
Małgorzata
kształcenie zintegrowane
Róg
Anna
język polski, nauczyciel wspierający
Rydel
Przemysław
informatyka
Sawczuk
Monika
nauczyciel świetlicy
Sawicka
Beata
kształcenie zintegrowane
Siemionko
Małgorzata
religia
Słowik Magdalena psycholog
Słowik-Anzel Anna nauczyciel wspierający
Sobczak
Hanna
nauczyciel wspierający
Stopiński Olaf język angielski
Szczepańska Janina religia
Szczygło
Krzysztof
historia i społ., informatyka
Szmalc-Pisarska Katarzyna historia i społ., przyroda
Świrydowicz
Barbara
nauczyciel wspierający
Tarasewicz Dorota nauczyciel wspierający
Tomaszewicz Anna pedagog, nauczyciel wspierający
Ustyjańczuk
Danuta
matematyka
Walck
Anna
język angielski
Wasiela
Katarzyna
kształcenie zintegrowane
Wąsik
Adam
muzyka
Wąsik
Aleksandra
muzyka, nauczyciel świetlicy
Wiśniewska Marta oddziały przedszkolne
Wojciechowska
Maria
kształcenie zintegrowane
Wójcik
Katarzyna
kształcenie zintegrowane
Wójcik
Małgorzata
język angielski
Wróblewska
Anna
nauczyciel wspierający
Żukowska
Renata
nauczyciel świetlicy