Dyrekcja i Nauczyciele


Dyrektor ZSO nr 3 - dr Jadwiga Baczewska
pok. 35, tel.(centrala) 895429015 w. 225


Wicedyrektor SP 25 - mgr Grażyna Bangrowska-Cybowicz
pok. 109, tel.(centrala) 895429015 w. 264


Wicedyrektor SP 25 - mgr Izabela Milan
pok. 107, tel.(centrala) 895429015

Wicedyrektor SP 25 - mgr Janina Piłat
pok. 259, tel. (centrala) 895429015 w. 281