Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
 3 września 2018 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
 23 grudnia - 31 grudnia 2018 r.
3.
Koniec pierwszego semestru
 3 lutego 2019 r.
4.
Ferie zimowe
 21 stycznia - 3 lutego 2019 r.
5.
Wiosenna przerwa świąteczna
 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
6.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 21 czerwca 2019 r.
7.
Ferie letnie
 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
8.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

 2 listopada 2018 r.
(do odpracowania 20 X 2018 r.)

 2 maja 2019 r.
(do odpracowania 2 III 2019 r.)

 

  • Terminarz spotkań z rodzicami
 Nauczanie zintegrowane
(środa, godz. 17.00)
 Klasy IV-VII
(czwartek, godz. 16.30)
 5.09.2018 r.  6.09.2018 r.
 7.11.2018 r.  8.11.2018 r.
 16.01.2019 r.  17.01.2019 r.
 13.03.2019 r.  14.03.2019 r.
 15.05.2019 r.  16.05.2019 r.
  • Daty ustalonych konsultacji dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019, podczas których obecni są wszyscy nauczyciele w godzinach 16.00 - 18.00:
    04.04.2019r.
    06.06.2019r.