Oddziały przedszkolne

 

Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych

   W naszych oddziałach przedszkolnych dzieci zdrowe i niepełnosprawne RAZEM bawią się i uczą tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka. Integracja ta przejawia się również we współpracy rodziców i nauczycieli. Organizowane są zajęcia otwarte dla studentów oraz opiekunów dzieci. Realizowany jest program klasy „0” z uwzględnieniem możliwości rozwojowych każdego dziecka. W pracy, nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody pracy. Dzieci niepełnosprawne objęte są specjalistyczną opieką. Sala przedszkolna i gabinety wyposażone są w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne, pomoce ogólnorozwojowe.

 • Oddziały przedszkolne na terenie szkoły pracują jak placówki nieferyjne. Zajęcia dla dzieci odbywają się przez cały rok, również w czasie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej.
  Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej zostają podane w odpowiednim terminie.

 • 18 VI 2017 r.
  Wyprawka dla dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2017/2018:
  - wyprawka (pdf.)
   


  Galeria zdjęć - rok 2016/2017
  Galeria zdjęć - rok 2015/2016
  Galeria zdjęć - rok 2014/2015
  Galeria zdjęć - rok 2013/2014
  Galeria zdjęć - rok 2012/2013
  Galeria zdjęć - rok 2011/2012
  Galeria zdjęć - rok 2010/2011
  Galeria zdjęć - rok 2009/2010
  Galeria zdjęć - rok 2008/2009