Rada Rodziców

 

Aktualności


Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
ul. Wańkowicza 1
w Olsztynie
Regulamin Rady Rodziców


 • Konto Rady Rodziców SP 25:
  12 1540 1072 2021 9091 8656 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A.


 • Rok szkolny 2018/2019

  Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie:

  Przewodniczący – Mariusz Szczepański - e-mail: rr_sp25_olsztyn@wp.pl
  Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Klimaszewska - e-mail: klimg511@wp.pl
  Sekretarz – Agnieszka Wołejszo
  Członek – Dariusz Szmyt
  Członek – Marcin Maciejewski - e-mail:  marcin040688@gmail.com
  Uchwała nr 1 na rok szkolny 2018/2019

 • 7 IX 18 r.
  Projekt Obywatelski - inicjatywa Rady Rodziców:
  - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1
 • Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:
  - Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

  Nr polisy PWB350204
  Opiekun ds. ubezpieczenia Pani Joanna Murzyn Tel. 516-737-941

  Przy wejściu do szkoły (holl) znajduje się skrzynka kontaktów z Radą Rodziców.