Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wspomagają stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównują braki w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, mają za zadanie eliminować niepowodzenia edukacyjne oraz emocjonalno - społeczne poprzez różne techniki. Zajęcia prowadzone są w formie zbliżonej do zabaw w atrakcyjnej formie. Zajęcia te polecane są szczególnie dla dzieci, które mają trudności w nauce.