Dnia 03.12.2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie odbył się MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI pod hasłem „ RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem obchodów było upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W tym dniu zaprosiliśmy wszystkich uczniów na warsztaty z komunikowania się i tyflopedagogiczne, prelekcje, pokazy filmowe, zabawy ruchowe. Towarzyszył nam kolor żółty i uśmiech. Ścieżka sensoryczna pokazała, że zmysły takie jak dotyk, wzrok, słuch, smak, węch, równowaga, propriocepcja, rozwijają czucie głębokie i są niezbędne w procesie uczenia się.

”Razem tworzyliśmy przyszłość”.

W działania włączyli się specjaliści z naszej szkoły, rodzice, prelegenci z Instytutu Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności PAN w Olsztynie, rehabilitanci z Centrum Medycznego Hura oraz dwie fundacje: Santander i Pomoc w komunikowaniu się a także absolwenci szkoły w postaci wolontariuszy.

Ambasadorem tego dnia był uczeń klasy 8a Bartosz Sycik.

W ramach obchodów święta przeprowadzono konkurs plastyczny „ Łączymy się. Niepełnosprawni są wśród nas”, konkurs literacki – „ Moje marzenia–moja przyszłość” oraz wystawę prac rękodzieła.

W tym dniu otwarto kącik wypoczynku, który został ufundowany przez sponsorów.

Na korytarzach pojawiły się naklejki do zabaw ruchowych, które umilą przerwy naszym uczniom.

Uczniowie wzięli też udział w audycji radiowej „Dziecinada” gdzie opowiadali o funkcjonowaniu ucznia z niepełnosprawnościami w środowisku szkolnym.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Eddy’s band.

Patronat medialny nad uroczystością objęło Polskie Radio Olsztyn i TVP3 Olsztyn.