MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pod hasłem „RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ”

Celem obchodów było przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, bądź nieprawidłowości
w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

Obchody były również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Zależało nam również na upowszechnianiu idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych. W naszej placówce uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami ruchowymi w tym z afazją, słabosłyszące z implantami słuchowymi i aparatami zausznymi, słabowidzące, z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz licznymi chorobami.

W tym dniu uczniowie uczestniczyli w;

 • warsztatach o komunikacji, Warsztaty logopedyczne, zabawy językowe, ścieżka sensoryczna, foto budka
 • warsztatach pt. „Każdy inny – wszyscy tacy sami”, Uczniowie mieli okazję bliżej poznać sławne osoby, które mimo swojej niepełnosprawności odniosły wielki sukces. Z czym muszą zmierzać się osoby niepełnosprawne i w jaki sposób można im ułatwić codzienne funkcjonowanie.
 • prelekcjach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN „Celiakia – budowa przewodu pokarmowego oraz Cukier i jego nietypowe źródła”, Prezentacja multimedialna nt. przewodu pokarmowego, wyjaśnienie pojęć celiakia, cukrzyca, cukier i jego nietypowe źródła,
 • stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Celiakię,

degustacja produktów bezglutenowych

 • warsztaty na stanowiskach interaktywnych,

Pokazanie uczniom na jakie bariery / trudności napotykają w swoim życiu osoby niepełnosprawne np.- pokonać tor przeszkód w goglach- rozpoznawanie przedmiotu/zapachu z zawiązanymi oczami- budowanie wieży z klocków
w rękawicach kuchennych,

 • odbył się pokaz filmowy „Mery i Max”.

Film choć nie mówi wprost o zaburzeniu ze spektrum autyzmu, poprzez pomysłowe wizualizacje oraz niecodzienną relację bohatera Maxa z dziewczynką o imieniu Mary, odbiorca może lepiej zrozumieć na czym polega Zespół Aspergera.

 • zabawy ruchowe, które zostały przygotowane przez zespół specjalistów pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie. Zapoznanie ze sprzętami używanymi przy rehabilitacji: orbitrek, bieżnia, stepper, jazda na rowerze trójkołowym, warsztaty cyrkowe,
 • bezpłatne badania antropometryczne, rehabilitanci Hura Centrum Rehabilitacji, Koncert – Eduardo Ruitenbach
 • warsztaty tyflopedagogiczne „Zobaczyć inaczejWarsztaty prowadziły osoby niewidome, pokazują na jakie trudności napotykają w codziennym życiu, jak sobie
  z nimi radzą, np. parzenie herbaty, obsługa mediów społecznościowych
 • odbył się konkurs plastyczny pt. „Łączymy się. Niepełnosprawni są wśród nas.”
 • konkurs literacki pt. „Moje marzenia- moja przyszłość”,
 • wystawa rękodzieł świątecznych wykonanych przez naszych uczniów, na głównym korytarzu szkoły. Prace przekazane na rzecz Hospicjum w Olsztynie.
 • projekt E-twinning „Pełen różnorodności dzień Niepełnosprawności

Ambasadorem tego dnia był Bartosz Sycik uczeń klasy 8a, który od kilku lat aktywnie uczestniczy w audycji radiowej “Dziecinada”.

Zespół organizacyjny:
Elżbieta Sabal
Katarzyna Kowalewska
Justyna Chlebowicz
Elwira Konczanin-Dołkowska
Małgorzata Konczanin