Lego Education

Zabawy edukacyjne z klockami LEGO® Education

Play and learn with blocks of LEGO® Education

Projekt ma na celu praktyczne uczenie się poprzez konstrukcje i zabawę klockami LEGO® Education, m.in. zestaw Steam Park, Emotions, Coding Express. Nauczyciele mogą wykorzystać klocki LEGO® do zajęć edukacyjnych o charakterze matematycznym, społecznym, artystycznym , przyrodniczym czy humanistycznym. Angażując sferę poznawczą i społeczno – emocjonalną , zapewniamy dzieciom możliwości eksperymentowania, majsterkowania, konstruowania – indywidualnie oraz w zespołach.
Zabawę klockami , osoby prowadzące zajęcia, mogą wspierać własnymi pomocami i środkami dydaktycznymi. Nauczyciele dzielą się pomysłami , prezentując zdjęcia lub opisy zajęć na platformie – do końca roku 2019.

The project is aimed at practical learning through constructions and playing with LEGO blocks. Teachers can use LEGO blocks for mathematical, social, artistic, natural or humanistic educational activities.
Teachers share ideas by presenting photos or class descriptions on the platform – by the end of 2019

Założyciel projektu: Beata Bielska