Informacja

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na rachunek bankowy

Nr konta: 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc następny. Kwota wpłaty musi być zgodna z dokładnością co do groszy z wartością obiadów za dany miesiąc. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza. Odbiór bonów w przypadku płatności przelewem, następuje zawsze po 25-tym każdego miesiąca w pokoju nr 138. Informacja o liczbie dni i cenie obiadu umieszczana jest przy wejściu głównym szkoły, szatni, na drzwiach pokoju 138 oraz na stronie internetowej szkoły. Szczegóły dotyczące zakupu obiadów oraz dokonywania zwrotów znajdują się w regulaminie