Odpłatność za obiady za m-c kwiecień

ODPŁATNOŚĆ za obiady

za m-c kwiecień 2020r

wynosi:

UWAGA

 

21,22,23 kwietnia 2020r – egzamin ósmoklasisty – dni

wolne od zajęć lekcyjnych dla SP25, obiady w tych dniach będą wydawane.

dla ucznia bez 21,22,23           15 dni x 3,50  = 52,50

dla ucznia za cały m-c             18 dni x 3,50  = 63,00

dla pracowników szkoły         18 dni x 5,80  = 104,40

Prosimy o wpłaty na konto bankowe

76 1020 3541 0000 5802 0291 6278