ZMIANY dotyczące ZAKUPU OBIADÓW

Informujemy, że od 11.03.2020r., zakup obiadów będzie odbywać się  drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta: 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

Przypominamy:

  1. Wpłat na rachunek bankowy należy dokonywać do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.
  2. Odbiór bonów w przypadku płatności przelewem, następuje zawsze po 25-tym każdego miesiąca w pokoju nr 138. Uczeń sam odbiera bon i nie potrzebuje żadnego potwierdzenia przelewu.
  3. Zgłoszenie rezygnacji z obiadu przyjmowane jest jedynie w przypadku absencji trwającej co najmniej 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub telefonicznie pod numerem 89/5429015 wew. 295 od godziny 7.30 do 15.00. W przypadku chęci zgłoszenia rezygnacji z obiadu jeszcze w dniu bieżącym należy ten fakt zgłosić w tym dniu w godzinach od 7.30 do godz. 8.00

 

UWAGA!! W celu uniknięcia nieporozumień zalecamy dokonywanie zgłoszeń o rezygnacji z obiadów drogą e-mailową

na adres obiady@zso3.olsztyn.eu z zachowaniem obowiązujących terminów.