Wyniki rekrutacji do szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-09 godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

PLIK do pobrania=> oświadczenie woli 2020(doc)