„Zając Ci pomoże”- akcja terapeutyczna.

„Zając ci pomoże” to spontaniczna akcja terapeutyczna skierowana do dzieci z SP nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

zainicjowana przez nauczycielki Katarzynę Kowalewską i Annę Tomaszewicz. Uszyte zabawki sensoryczne mają formę terapeutyczną, wykonane są z naturalnych materiałów, płótno, włóczki, wypełnione są ryżem lub kaszą. Dodatkowo Zające mają wypełnienie miękkie. Dzieci odbierają świat przez zmysły, proces przetwarzania informacji z otoczenia (wzrokowych, dotykowych, słuchowych czy węchowych) określany jest jako zespół procesów integracji sensorycznej. Aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać, wszystkie jego zmysły muszą prawidłowo działać i harmonijnie ze sobą współpracować.