Zwrot nadpłaconych kwot za obiady

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie na adres e-mail obiady@zso3.olsztyn.eu  informacji z numerem konta w celu dokonania zwrotu nadpłaconych kwot za obiady.

 

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna wraz z numerem konta i nazwą banku, na które należy dokonać zwrotu.

 

Zwroty będą dokonywane sukcesywnie w miesiącu kwietniu br.