Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły będą wydawane 26 czerwca przez wychowawców klas w małych grupach. Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad.

  1. Na teren szkoły wchodzimy wszyscy w maseczkach zasłaniając usta i nos, przed wejściem dezynfekujemy ręce zachowując wymaganą odległość 1,5 m.
  2. Do szkoły wchodzimy wejściem dolnym (przez szatnię) a wychodzimy wejściem przy sali gimnastycznej od strony orlika, aby uniknąć spotkania się grup.
  3. Z uczniem klasy I-III na teren szkoły może wejść tylko 1 opiekun.
  4. Uczniowie do klasy wchodzą sami, rodzice czekają na korytarzu w wymaganym reżimie sanitarnym, zachowując odległość co najmniej 1,5 m.
  5. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą do budynku szkoły sami zachowując odległość, rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz.
  6. Uprasza się o nie gromadzenie się uczniów i rodziców przed szkołą.
  7. Prosimy o nie wnoszenie żadnych rzeczy na teren szkoły.
  8. Prosimy o punktualne i sprawne odbieranie świadectw oraz niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły.
  9. Proszę o przestrzeganie harmonogramu wydawania świadectw z uwagi na bieżącą dezynfekcję sali po każdej grupie.
  10. Jeśli świadectwo nie zostanie odebrane 26 czerwca, to można odebrać je w sekretariacie w czasie wakacji.