INFORMATOR – Platforma Usług Oświatowych

Platforma Usług Oświatowych to usługa, która jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli olsztyńskich szkół, a także Państwa – Rodziców.
W jednym miejscu znajdą Państwo m.in. dziennik elektroniczny, system obsługi stołówki, biblioteki oraz świetlicy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

PUO – Materiał Informacyjny