ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c wrzesień 2020 r.

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c wrzesień 2020r.

wynosi:

  • dla ucznia                                                    18 dni x 3,50  = 63,00
  • dla nauczycieli                                            18 dni x 5,80  = 104,40
  • dla pracowników niepedagogicznych    18 dni x 6,26 = 112,68

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

Obiady w miesiącu wrześniu będą wydawane od 07.09.2020r.

 

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu