WAŻNE komunikaty DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

  • Informujemy, że na teren szkoły wchodzimy wejściem dolnym w maseczkach lub przyłbicach zachowując wymagane odległości.

Uczniowie i rodzice w częściach wspólnych (szatnia, korytarze) mają również  obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic.

  • Wychowawca klasy I od godz. 7.45 oczekuje w szatni na swoich uczniów, a następnie zabiera ich po pierwszym dzwonku do klasy na lekcje.
  • Uczniowie z klas od II do VIII udają się bezpośrednio do swoich sal zgodnie z informacją umieszczoną przy schodach prowadzących z szatni na teren szkoły.
  • Uczniowie mają obowiązek noszenia podręczników szkolnych ze sobą. Ze względów epidemiologicznych nie zostawiamy książek w szkole.

  • Rodzice ubiegający się o miejsce w świetlicy szkolnej dla dziecka proszeni są o pilne dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu, ponieważ w pierwszej kolejności przyjmowane są do świetlicy dzieci rodziców pracujących.

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy niepotwierdzone zatrudnieniem nie będą rozpatrywane z uwagi na braki formalne.

  • Dzieci uczęszczające do świetlicy zobowiązane są do założenia zeszytu świetlicowego ( 16-kart.) do kontaktu z nauczycielem, z uzupełnionymi danymi rodziców/opiekunów prawnych (imię, nazwisko, nr telefonu) oraz wklejonym/wpisanym planem lekcji i listą osób upoważnionych do odbioru ucznia.

 

  • ZEBRANIA RODZICÓW

    klas I i IV zaplanowane są w dniu 1 września 2020 r. bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego dla:

– klas IA oraz IB w dużej sali gimnastycznej – uczniowie pozostają w klasie z opiekunem, a rodzice wraz z wychowawcą udają się na zebranie;

– klasy IC w średniej sali gimnastycznej – uczniowie pozostają w klasie z opiekunem, a rodzice wraz z wychowawcą udają się na zebranie;

– klas IV bezpośrednio po rozpoczęciu roku szkolnego w salach. Uczniowie klas IV w tym czasie oczekują na rodziców na boisku szkolnym lub udają się do domów;

Zebrania rodziców klas II, III, V, VI, VII, VIII odbędą się on-line w wyznaczonym przez wychowawców terminie.

 

                                                                      Jadwiga Baczewska