ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c październik 2020 r.

UWAGA !

Na miesiąc październik

będą  obowiązywały niewykorzystane druki  bonów obiadowych  z maja.

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c październik 2020 r.

W dniu 14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej – obiady będą wydawane.

  • dla ucznia:

22 dni x 3,50  = 77,00

bez 14.10.20   = 73,50

  •  dla nauczycieli:

22 dni x 5,80  = 127,60

bez 14.10.20   = 121,80

  • dla pracowników niepedagogicznych :

22 dni x 6,26 = 137,72

bez 14.10.20   = 131,46


Wpłat należy dokonywać do 25 września, wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. W przypadku pracowników – imię i nazwisko.

Prosimy wpłacać kwotę za cały miesiąc, bez pomniejszania o zwroty za zgłoszoną nieobecność, które będą zwracane na koniec każdego miesiąca.

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu