ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c listopad 2020 r.

ODPŁATNOŚĆ za obiady za m-c listopad 2020 r.

12 i 13 listopada 2020r – dni wolne od zajęć dydakt.-wychow. – obiady będą wydawane

  • dla ucznia:    20 dni x 3,50 = 70,00,    bez 12,13 listopada =  63,00                                                          
  • dla nauczycieli:    20 dni x 5,80 = 116,00,    bez 12,13 listopada = 104,40
  • dla pracowników niepedagogicznych:    20 dni x 6,26 = 125,20

Wpłat należy dokonywać do 26 października, wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

 

UWAGA !!! Prosimy wpłacać kwotę za cały miesiąc, bez pomniejszania o zwroty za zgłoszoną nieobecność, które będą zwracane na koniec każdego miesiąca.

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu