Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

Akcja promowania życzliwości

Główną ideą Dnia Życzliwości jest przypomnienie wszystkim  ludziom o tym, że tylko wzajemna  życzliwość może prowadzić do budowania pokojowych relacji między ludźmi na całym świecie.

W  każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i  należy okazywać  innym bezinteresowną życzliwość.

Uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.

 

Uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak być życzliwym dla drugiego człowieka.  Przesyłają w sposób szczególny uśmiech i dobre słowo, włączając się w akcję pod kierunkiem Samorządu Uczniowskiego SP 25.

Dziękujemy! Cała społeczność szkolna POZDRAWIA i WAS 🙂