Wolontariusze pomagają kombatantom

Absolwenci naszej szkoły, którzy są wolontariuszami w fundacji Pomoc w komunikowaniu się postanowili obdarować tych, którzy wpierali nas i poświęcali nam czas  w czasach przed pandemią. Teraz młodzież ruszyła do działań i obdarowała prezentami najbardziej potrzebujących.  Nasi  wolontariusze to Bartosz Sycik i Marianna Koterska.

W czasie świątecznym  w ramach akcji pomoc dla osób starszych odwiedzili kombatanta z Stowarzyszenia Piłsudczyków Pana S. Brodackiego i obdarowali go paczką żywnościową. Sponsorem słodkich upominków oraz paczek żywnościowych jest fundacja Pomoc w komunikowaniu się i firma WOJ.

Elwira Konczanin-Dołkowska

Agnieszka Koterska