Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa w JĘZYKU ANGIELSKIM

W grudniu 2020r, na platformie MSTeams, odbył się

konkurs

na

NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Zadaniem uczestników było stworzenie kartki bożonarodzeniowej i życzeń świątecznych w języku angielskim.
Jury konkursu przyznało następujące miejsca:
1 miejsce – Maja Szyrwińska – klasa 6g
2 miejsce – Maja Borczak – klasa 5a
3 miejsce – Robert Gadalla – klasa 2c
Prace uczestników oceniane były pod względem pomysłu, wykonania i poprawności zapisu życzeń świątecznych.
Organizatorzy:
Daria Kowalczyk,
Katarzyna Rutkowska-Rabczyńska