„Świąteczna pomoc Polakom na Kresach ”

AKCJA Paczka dla Rodaka – zbiórka dla potrzebujących.

Realizacja Projektu

„Świąteczna pomoc Polakom na Kresach ”

W 2016 roku parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie zapoczątkowała akcję „Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach”. W akcję od roku 2017 włączył się czynnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie. Głównymi koordynatorami akcji od samego początku jest ks. Jarosław Dobrzeniecki -nauczyciel religii oraz od roku 2017 pani dr Jadwiga Baczewska –Dyrektor ZSO 3 w Olsztynie.
Celem powyższego przedsięwzięcia jest pomoc skierowana do uczniów polskich szkół na Litwie oraz Polaków zamieszkujących na tych terenach.

W pierwszych latach świąteczną pomocą objęta została Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Stare Troki to mała miejscowość niedaleko Wilna, której mieszkańcami w zdecydowanej większości jest ludność polskiego pochodzenia. Nawiązana współpraca w swoim zamyśle nie tylko skupiała się na pomocy, ale także obejmowała

  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
  • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu
  • i jej związkach z polską kulturą narodową.

Patronem Szkoły Podstawowej w Starych Trokach jest prof. Andrzej Stelmachowski –nauczyciel akademicki, marszałek Senatu w latach 1989-1991, minister edukacji narodowej, doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. W latach 1990-2008 był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –organizacji pozarządowej, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia oraz Polaków zamieszkałych zagranicą. To właśnie bardzo ścisła współpraca i opieka Stowarzyszenia nad szkołą w Starych Trokach przynosi wymierne efekty w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i podtrzymywaniu polskości wśród młodego pokolenia.

W kolejnych latach akcja „Świąteczna Pomoc Polakom na Kresach” została rozszerzona o polską Szkołę Podstawową w Kiwiszkach. Zbieraliśmy słodycze, żywność, artykuły chemiczne oraz przybory szkolne. W zbiórkę bardzo zaangażował się Samorząd Szkoły, który zbierał przyniesione przez uczniów i rodziców słodycze, sortował i pomagał pakować.

Akcja została rozpropagowana w lokalnych mediach, tj.:
Do zbiórki przyłączył się m.in. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, szkoły, przedszkola.
Każdego roku przygotowanych było 200 paczek dla uczniów polskich szkół w Starych Trokach i Kiwiszkach oraz 70 paczek dla rodzin. Dodatkowo szkoły otrzymywały artykuły szkolne, podręczniki i książki (lektury szkolne, baśnie, atlasy). Paczki zawożone były przez przedstawicieli naszej szkoły, Parafii Miłosierdzia Bożego i innych instytucji wspierających akcję. Na Litwę jeździli także uczniowie szkoły.
W Starych Trokach oraz Kiwiszkach braliśmy udział w uroczystych akademiach, oglądaliśmy jasełka wystawiane przez uczniów polskich szkół, dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy. Spotkania w okresie przed Bożym Narodzeniem były także okazją do rozmów o polskich tradycjach, a także o litewskich zwyczajach. Uczniowie z Olsztyna bardzo chętnie nawiązywali kontakty z rówieśnikami z Litwy, a wspólnym rozmowom nie było końca.
W tym roku, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, akcja przebiegała w nieco inny sposób. Naszą pomocą objęta została Szkoła Podstawowa w Starych Trokach, a zbiórka była przeprowadzana pośród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie oraz w Parafii Miłosierdzia Bożego. Z uwagi na naukę zdalną, uczniowie nie mogli pomagać w przygotowywaniu paczek. W wyniku nałożonych obostrzeń, wyjazd do Starych Trok także został zmieniony. Paczki z podarunkami oraz karty świąteczne przygotowane własnoręcznie przez uczniów zostały dostarczone przez firmę kurierską oraz koordynatora akcji ks. Jarosława Dobrzenieckiego.
ks. Jarosław Dobrzeniecki –nauczyciel religii,
Joanna Katarzyńska – Piskórz, Barbara Świrydowicz – Komar,  Agnieszka Koterska, Katarzyna Kowalewska, Dorota Bieńkowska, Mariusz Królik
oraz  pozostała Społeczność ZSO 3 w Olsztynie
  • Zapraszamy do obejrzenia filmu z akcji: PACZKA DLA RODAKA.

 

  • Podziękowania od społeczności Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

oraz