ODPŁATNOŚĆ za obiady za LUTY 2021 r.

ODPŁATNOŚĆ za obiady za LUTY 2021 r.

  • dla ucznia: 20 dni x 3,50  = 70,00
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły: 20 dni x 5,80  = 116,00

Wpłat należy dokonywać do 28.01.2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu