Powrót uczniów do nauki po feriach

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III

powracają do nauki w szkole w trybie stacjonarnym.

W celu usprawnienia wejścia do szkoły:
uczniowie klas I wchodzą do szkoły „wejściem dolnym”,
uczniowie klas II, III wejściem od strony ul. Synów Pułku- „ przez integrację”.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.