Szkolna Izba Warmińska

Szkolna Izba Warmińska

odkrywaniem tożsamości regionalnej

młodych mieszkańców Olsztyna.

Tożsamość jest czymś co intryguje nie tylko historyków, ale i najmłodsze pokolenie. Łatwiej o identyfikację, jeśli zna się i rozumie historię ziemi, na której się mieszka. Na naszych terenach najbardziej widoczne są próby definiowania tożsamości regionalnej w nawiązaniu do Prus oraz Warmii lub Mazur. Poprzez pryzmat historii własnej rodziny czy regionu łatwiej ogarnąć historię Europy i świata. Genealogicznie jesteśmy przecież mocno wielokulturowi.

Pracownia Warmińska

Wraz z upływem lat zmianie ulegały czynniki wpływające na poczucie stabilizacji i kształtowanie się nowych więzi społecznych na terenach Warmii. Procesy te przebiegały ze zmienną dynamiką i natężeniem na wielu płaszczyznach, głownie kulturowo-językowej polegającej na internalizacji przez ogół mieszkań­ców wzorów i języka ogólnopolskiego wdrażanego głównie  poprzez szkołę, instytucje oświatowe oraz inne środki masowej komunikacji.

Pracownia Warmińska

Dla młodej generacji więź lokalna, regionalna i narodowa jest czymś naturalnym. Obecnie prowadzona Izba Warmińska w Szkole Podstawowej Nr 25  pozwala uczniom odkrywać swoją tożsamość regionalną, którą świadomie wybierają.

Pracownia Warmińska

Opracowały:
Irena Tyllo
Agnieszka Koterska