Informacja dotycząca nauki zdalnej

Drodzy Rodzice, 

od 3 lutego (środa) do 12 lutego (piątek) wszystkie zajęcia w klasach I-III SP 25 obywać się będą wyłącznie w sposób zdalny na platformie MS Teams. Uczniowie w tym czasie nie przychodzą do szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Dyrekcja szkoły