Konkurs plastyczny: „Nasi Milusińscy”.

Wyniki konkursu “Nasi milusińscy”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

Regulamin konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Cele konkursu:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności u dzieci.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę.
 4. Powodowanie wspólnego dialogu dzieci i dorosłych w temacie praw zwierząt.
 5. Edukacja w temacie zwierząt domowych i ich potrzeb – edukacja empatyczna – budzenie refleksji dotyczących relacji: ludzie – zwierzęta oraz praca nad postawą szacunku wobec zwierząt.
 6. Zainteresowanie literaturą dotyczącą zwierząt.
 7. Kształtowanie właściwych zachowań, w tym poszanowania dla środowiska.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolną techniką.
 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 6. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 7. Gotowe prace należy dostarczyć do 12.03.2021r. do sali nr 21.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej i dołączenie jej do pracy konkursowej.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
 2. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły Organizatora konkursu sp25.zso3.olsztyn.pl
 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

 

    Przewidziane są również wyróżnienia i drobne upominki!

 

Organizatorzy:

Kmiecik Agnieszka

Gierałtowska Izabela

Walewicz Teresa