Międzyszkolny konkurs plastyczny: „My się zimy nie boimy”.

Wyniki konkursu „My się zimy nie boimy”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

Regulamin konkursu: 

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie dziecięcej aktywności twórczej .
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa, nazwa i adres szkoły.
 4. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 dowolną techniką.
 5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 6. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 7. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 01.03.2021r. roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena,

 ul. Melchiora Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „My się zimy nie boimy”

8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej i dołączenie jej do pracy konkursowej.

Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły Organizatora konkursu sp25.zso3.olsztyn.pl
 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Przewidziane są również wyróżnienia i drobne upominki!

 

Organizatorzy konkursu:

Izabela Gierałtowska

Teresa Walewicz