ODPŁATNOŚĆ za obiady za MARZEC 2021 r.

ODPŁATNOŚĆ za obiady za MARZEC 2021 r.

  • dla ucznia: 23 dni x 3,50  = 80,50
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły: 23 dni x 5,80  = 133,40 

Wpłat należy dokonywać do 25.02.2021 r.

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

UWAGA!!! Obiady niewykorzystane za czas nauki zdalnej będą odliczane automatycznie. Pieniądze będą zwrócone na koniec miesiąca.

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu