Metoda projektu na lekcjach biologii

Metoda projektu na lekcjach biologii

,,Stymulacja wdechu i wydechu. Budujemy model płuc człowieka”

Uczniowie kl. 7 podczas lekcji biologii poznawali budowę i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka. Samodzielnie konstruowali model płuc oraz zapoznawali się z jego budową i działaniem.

Opracowanie: Magdalena Pryk