Projekt – Wielkanocne Kartki Świąteczne

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z tematyką Wielkanocną oraz umożliwienie im pokazania swojego talentu plastycznego i kreatywności. Dzieci wykonały karty różnymi technikami np. kredkami, mazakami, farbami, bibułą lub plasteliną. Projekt trwał od 17 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. Dziękujemy za udział 🙂

Założyciele projektu : Beata Sadowska, Daria Kowalczyk

The aim of this project was to familiarise students with Easter traditions and give them an opportunity to present their art talent and creativity. Children made cards using various techniques for instance crayons, felt-tip pens, paints, crepe paper and plasticine. It lasted from 17th of March 2021 to 29th of March 2021. Thank you for participation 🙂

PREZENTACJA (pdf)