Spotkanie z lekturą w klasie 2B

Spotkanie z lekturą
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek
w klasie 2 B

Całkiem niedawno w kanonie lektur szkolnych klas młodszych pojawiła się fantastyczna książka pani Justyny Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych). W klasie drugiej program przewiduje omówienie tylko dwóch pierwszych rozdziałów. Jednakże przygody skarpetek tak się nam spodobały, że poświęciliśmy lekturze cały tydzień, bo całą książkę przeczytaliśmy. W opracowaniu lektury po raz pierwszy pomogły nam lapbooki.

Co to jest lapbook?
Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości.

Co może zawierać lapbook?
Lapbook może zawierać właściwie wszystko: wykresy, terminy, opowiadania, zagadki, miarki, zdjęcia. Świetnie sprawdzają się w nim elementy ruchome, otwierane skrytki, obrotowe koła, składane elementy, miarki, itd. Oczywiście im więcej opcji zawiera dany lapbook tym ciekawiej, im więcej zmysłów angażuje i im więcej opcji obsługi daje, tym bardziej interesująco.

Do czego służy lapbook?
Lapbook może pomagać w nauce. Służy także do zabawy dla kreatywnych dzieci. Często stanowi także niezastąpioną pomoc dydaktyczną przy lekturze lektur czy nauce nowych terminów.

Opracowanie: Anna Paszkowska