ZIELONY FESTIWAL RYSUNKU i FOTOGRAFII „Zielona Warmia”

Zielony festiwal

REGULAMIN ZIELONEGO FESTIWALU RYSUNKU I FOTOGRAFII „ZIELONA WARMIA” W KLASACH DRUGICH

CELE :

* Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

*Wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów  oraz  uaktywnianie społeczności szkolnej w środowisku lokalnym

*Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej

*Pobudzanie aktywności twórczej

*Doskonalenie umiejętności fotograficznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zielony Festiwal Rysunku i Fotografii  „Zielona Warmia” skierowany jest dla chętnych wychowawców i uczniów klas II SP nr 25.
 • Udział w Zielonym Festiwalu Rysunku i Fotografii „Zielona Warmia” nie jest obowiązkowy.
 • Zadanie  klasy przystępującej do udziału w Zielonym Festiwalu Rysunku i Fotografii „Zielona Warmia” polega na wykonaniu zdjęć prac plastycznych i  miejsc na Warmii nawiązujących do pierwszych oznak wiosny (np. Olsztyn i okolice).
 • Zdjęcia ( w dowolnej ilości) wychowawcy przesyłają  na adres b.bielska@wp.pl do 19.03.2021 r.
 • Technika wykonania prac plastycznych : dowolna, mogą być techniki mieszane i grafika komputerowa.
 • Prace  powinny być pracami własnymi. Zachęcamy do pomysłowego i oryginalnego ujęcia tematu. Prace powinny przedstawiać w sposób artystyczny budzącą się przyrodę na Warmii.
 • Każde zdjęcie  proszę podpisać:  imię i nazwisko autora, klasa, tytuł.
 • Zielony Festiwal Rysunku i Fotografii  „Zielona Warmia” nie jest formą konkursu.

UWAGI KOŃCOWE :

 • Nadesłane prace wszystkich uczniów klas drugich zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.
 • Każda klasa otrzyma dyplom za udział w Zielonym Festiwalu Rysunku i Fotografii „Zielona Warmia” .
 • Uczestnictwo w Zielonym Festiwalu Rysunku i Fotografii „Zielona Warmia” jest równoznaczne z przyjęciem wymogów niniejszego regulaminu.
 • Dostarczenie pracy oznacza zaakceptowanie przez każdego uczestnika niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac przez organizatorów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizatorzy : Beata Bielska, Agnieszka Gromelska