Informacja dotycząca organizacji pracy w klasach I-III

Od dnia 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

klasy I – III uczą się w trybie mieszanym (hybrydowym).

nauczanie hybrydowe napis

W tygodniu od 26.04 do 30.04.2021r.

nauka stacjonarna w szkole prowadzona jest w klasach:

 • 1B (sala 16),
 • 2A (sala 21),
 • 2D (sala 19),
 • 3A (sala 124),
 • 3C (sala 25),
 • 3D (sala 13),
 • 3E (sala 210),

natomiast uczniowie klasy 1A, 1C, 2C, 2B, 2E, 3B, 3F pozostają w domu i uczą się w trybie zdalnym.

Organizacja zajęć od 4 maja jest uzależniona od wytycznych MENiN, które będą ogłoszone w połowie przyszłego tygodnia.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom, którzy w danym tygodniu uczą się w trybie stacjonarnym.

Obiady wydawane są od godz. 11.30 do 14.30. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono informację na temat opłat za obiady w dniach 26-30 kwietnia. obiadyW celu usprawnienia wejścia do szkoły:

 • uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły „wejściem dolnym”
 • uczniowie klas III wejściem od strony ul. Synów Pułku – „ przez integrację”

Układ szatni dla danej klasy jest taki sam, jak po feriach zimowych.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Do szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie. Dotychczasowa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły (również świetlicy) zostaje zachowana.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 6. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej powinni pojawić się w szkole nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Uczniowie z szatni przechodzą bezpośrednio do sal, w których mają zajęcia.