ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc kwiecień 2021 r.

Informacja dla klas 1b, 2a, 2d, 3a, 3c, 3d, 3e

ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc kwiecień 2021 r.

od 26.04.21 do 30.04.21 r.

5 dni x 3,50 zł = 17,50 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 23.04.2021r.

Uwaga !

Zapłata dokonana po tym terminie oznacza, że posiłek będzie obowiązywał od wtorku tj. 27.04.2021r

 

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

  Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

kontakt:
 89/542 90 15 w.295
e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu