Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji w klasach drugich

ZAPRASZAMY do udziału klasy drugie SP 25 w Olsztynie 🙂

Klasa 2 dzien ziemi i kreatywności

REGULAMIN

CELE :

*Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej

*Wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów  oraz  uaktywnianie społeczności szkolnej w środowisku lokalnym

*Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej

*Pobudzanie aktywności twórczej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Propozycja udziału w Światowym Dniu Kreatywności i Innowacji oraz Międzynarodowym Dniu Ziemi. KAŻDY DZIEŃ TRAKTUJ JAK DZIEŃ ZIEMI. SZTUKA Z TWORZYW SZTUCZNYCH. „W DAWNYM GOSPODARSTWIE WARMIŃSKIM” skierowana jest do uczniów klas II SP nr 25 w Olsztynie.
  • Zadanie każdego uczestnika ( lub zespołu) polega na wykonaniu pracy artystycznej z tworzyw sztucznych. Mogą to być budowle np. chata warmińska lub przedmioty codziennego użytku używane dawniej w gospodarstwach domowych na Warmii. Pomysłów może być wiele! Do wykonania projektu użyjcie np.: kartonów po sokach, butelek po wodzie mineralnej, zakrętek, plastikowych kubeczków jednorazowych, rolek po papierze toaletowym, przedmiotów nadających się do recyklingu, a także zwykłego papieru białego, kolorowego i wielu innych materiałów, które stworzą kształt i nadadzą formę Waszemu projektowi😊
  • Praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole.
  • Zdjęcia prac (w dowolnej ilości) Wychowawcy klas drugich przesyłają na adres bielska@wp.pl do 22.04.2021 r.
  • Prace  powinny być pracami własnymi. Zachęcamy do pomysłowego i oryginalnego ujęcia tematu.
  • Każde zdjęcie  proszę podpisać:  imiona i nazwiska autora ( autorów), klasa, tytuł. Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji oraz Międzynarodowy Dzień Ziemi w klasach drugich . KAŻDY DZIEŃ TRAKTUJ JAK DZIEŃ ZIEMI. SZTUKA Z TWORZYW SZTUCZNYCH- „W DAWNYM GOSPODARSTWIE WARMIŃSKIM” nie jest formą konkursu.

UWAGI KOŃCOWE :

  • Nadesłane prace wszystkich uczniów klas drugich zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.
  • Każda klasa otrzyma dyplom za udział w projekcie
  • Uczestnictwo jest równoznaczne z przyjęciem wymogów niniejszego regulaminu.
  • Dostarczenie pracy oznacza  zaakceptowanie przez każdego uczestnika niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac przez organizatorów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 Organizatorzy :

Beata Bielska   Agnieszka Gromelska