Światowy Dzień  Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci – 30 IV

„Dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały”- J. Korczak

Tak jak każdy dorosły, dziecko ma prawo do nietykalności cielesnej, wolności od poniżającego traktowania lub karania.

Samorząd Uczniowski włącza się w obchody Światowego Dnia  Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci – 30 IV. Przesyłamy wszystkim wychowawcom prezentację dotyczącą tego tematu.  Zachęcamy do zaprezentowania tego tematu uczniom na godzinach wychowawczych . Prezentacja została stworzona przez ucznia klasy V.

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina. Liczymy, że poruszony temat skłoni uczniów do dyskusji.

30 kwietnia Śwaitowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Zapraszamy do obejrzenia: