Informacja: organizacja pracy SP od 17 do 28 maja

Informacja do rodziców i uczniów na temat organizacji pracy w SP 25 w dniach od 17 do 28 maja 2021 r.

W tygodniu od dnia 17 maja 2021r. do dnia 23 maja 2021 r. nauka stacjonarna w szkole podstawowej prowadzona będzie w oddziałach I, II, III, IV i VI, natomiast oddziały V, VII i VIII pozostają w tym czasie w trybie nauki zdalnej.

W tygodniu od dnia 24 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. nauka stacjonarna w szkole prowadzona będzie w 24 i 28 maja w oddziałach I, II, III, V, VII i VIII, natomiast oddziały IV i VI pozostają w tym czasie w trybie nauki zdalnej.

W dniach 25-27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasistów. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych. W szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze, w których uczestniczą uczniowie korzystający z tych zajęć w trakcie roku szkolnego po uprzedniej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.