ODPŁATNOŚĆ za obiady za czerwiec

ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc czerwiec 2021 r.

  • dla uczniów  – 16 dni x 3,50 zł  = 56,00 zł
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły – 16 dni x 5,80 zł  = 92,80 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 21.05.2021r


Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

  Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

kontakt:
89/542 90 15 w.295
e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu