ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc maj

ODPŁATNOŚĆ za obiady za miesiąc maj 2021 r.

  • dla klas IV, VI         

6 dni x 3,50 zł = 21,00 zł

  • dla klas V, VII, VIII

3 dni x 3,50 zł = 10,50 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 13.05.2021 r.

dla klas I-III

20 dni x 3,50 zł  = 70,00 zł

bez 25, 26, 27 maja (egzamin 8 klas)  

17 dni x 3,50 zł =  59,50 zł

dla nauczycieli i pracowników szkoły

20 dni x 5,80 zł = 116,00 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 30.04.2021 r.


Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

  Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

kontakt:
89/542 90 15 w.295
e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu