Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 2 września 2021 r.

Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły

od 2 września 2021 r.

W celu usprawnienia wejścia do szkoły:

  • uczniowie klas I- IV oraz LO wchodzą do szkoły „wejściem dolnym”
  • uczniowie klas V-VIII oraz  wejście do szatni od strony „Orlika”
  • wejście od strony ul. Synów Pułku „przez integrację” – tylko uczniowie wymagający wejścia do szkoły bez barier architektonicznych

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Do szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Świetlica szkolna czynna będzie od 2 września w godzinach 6.30-17.00

Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej powinni pojawić się w szkole nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Uczniowie z szatni przechodzą bezpośrednio pod pracownie, w których mają zajęcia.