ODPŁATNOŚĆ za obiady na wrzesień 2021 r.

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc wrzesień 2021 r.

  • dla uczniów                                                       21 dni x 3,50  = 73,50
  •  dla nauczycieli i pracowników szkoły         21 dni x 5,80  = 121,80

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.08.2021 r.

 Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

   Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.


kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu