Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie odbędzie się dnia 1 września 2021 r.

o godz. 9.00 i 9.45 w sali gimnastycznej (wejście od strony Orlika).

W uroczystości uczestniczą uczniowie/rodzice i wychowawcy klas I.

9.00 – klasy I A i B

9.45 – klasy I C i D

Po uroczystości w sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami przechodzą do sal lekcyjnych, natomiast rodzice/opiekunowie opuszczają szkołę i oczekują na uczniów obok Orlika. Po czynnościach organizacyjnych wychowawca odprowadzi uczniów pod Orlik.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas II-VIII

odbędzie się z wychowawcami oddziałów według następującego porządku:

8.00 – klasy II-III

8.30 – klasy IV-V

9.00 – klasy VI

10.00 – klasy VII

10.30 – klasy VIII

11.00 – LO

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem dolnym i przechodzą do sal wg niżej podanego grafiku. 

Przydział sal podczas inauguracji roku szkolnego 2021/2021 w dniu 1 września 2021 r.